Obavijest o zaštiti podataka

Društvo Security and Safety Things GmbH, član Bosch Grupe, i njegovi partneri u Bosch Grupi (u daljnjem tekstu: „Bosch” ili „mi” ili „nas”) žele vam dobrodošlicu na svoje internetske stranice i mobilne aplikacije (zajedno se nazivaju i „internetske ponude”). Zahvaljujemo vam na interesu za naše društvo i naše proizvode.

U ovoj obavijesti o zaštiti podataka opisujemo kako se vaši osobni podaci obrađuju u vezi s vašim korištenjem platforme. To također uključuje obradu osobnih podataka za usluge plaćanja, koje vam društvo Bosch pruža u skladu s uvjetima korištenja.


1. Bosch poštuje vašu privatnost

Zaštita vaše privatnosti tijekom obrade osobnih podataka kao i sigurnost svih poslovnih podataka važni su nam. Osobne podatke prikupljene tijekom vašeg posjeta našim internetskim ponudama obrađujemo povjerljivo i samo u skladu sa zakonskim propisima. Zaštita podataka i sigurnost informacija uključene su u našu korporativnu politiku.


2. Voditelj obrade

Bosch je voditelj obrade odgovoran za obradu vaših podataka; iznimke su navedene u ovoj obavijesti o zaštiti podataka.

Naši kontaktni podaci su sljedeći:

Tvrtka (naziv)

Adresa

Security and Safety Things GmbH

Ridlerstraße 57, 80339 München, Njemačka

Robert Bosch AG

Goellnergasse 15-17, 1030 Beč, Austrija

Robert Bosch d.o.o., Hrvatska

Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb-Dubrava, Hrvatska

Robert Bosch S.A.

Av. Infante D. Henrique, Lote 2E-3E
1800-220 Lisabon, Portugal

Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, Danska

Robert Bosch AS

Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen, Norveška

Robert Bosch AB

Isafjordsgatan 15, 164 26 Kista, Švedska

Robert Bosch Oy

Robert Huberin tie 16 A, 01510 Vantaa, Finska

Robert Bosch S.A.

Rue Henri Joseph Genessestraat 1
1070 Bruxelles, Belgija

Robert Bosch (France) SAS

32 avenue Michelet, 93404 Saint-Ouen, Francuska

Robert Bosch B.V.

Ringwade 31A, 3439 LM Nieuwegein, Nizozemska

Robert Bosch España, S.L.U.

Avenida de la Institución Libre de Enseñanza 19
28037 Madrid, Španjolska

Robert Bosch GmbH

Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Njemačka

Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Robert Bosch Single Member SA

Erchias 37, 194 00 Koropi Attica, Grčka

 


3. Zajednički obrađeni podaci

 

3.1. Koji je razlog zajedničke obrade i na koje se aktivnosti obrade primjenjuje?

 

Grupa Bosch sastoji se od brojnih društava i aktivna je, primjerice, u područjima opskrbe automobilskih radionica ili internetskih usluga. Ta društva nalaze se u Njemačkoj i drugim zemljama. Kako bismo vam proizvode, usluge i (internetske) ponude učinili dostupnima, provodimo sljedeće:

Registracija kupaca

-        Želimo kupcima olakšati registraciju te osigurati odgovarajući pristup i autorizacije što je brže moguće.

-        Tako se odgovarajući ugovori sklapaju na način prilagođen kupcima.

-        Interno osiguravamo da su ponude dobro usklađene.

Proces plaćanja

-        Kupcima želimo učiniti proces plaćanja što jednostavnijim.

-        To olakšava povezivanje pružatelja usluga plaćanja.

-        Proizvodi, usluge i ponude trebaju dobro funkcionirati zajedno.

To se također odnosi na obradu vaših osobnih podataka.

Članice Bosch Grupe („Strane“) su zajednički odredile sredstva i svrhe obrade vaših osobnih podataka u okviru obrada podataka opisanih u nastavku te se stoga smatraju „zajedničkim voditeljima obrade” prema čl. 26. Opće uredbe o zaštiti podataka („OUZP“).

Kao ispitanik u smislu OUZP-a, imate pravo na sljedeće informacije od Strana.

3.2. Tko su zajednički voditelji obrade?

Security and Safety Things GmbH („SST“) zajednički je voditelj obrade s odgovarajućim pravnim subjektom u zemlji:

Zemlja

Pravni subjekt

Poveznica na obavijesti o zaštiti podataka

 

Security and Safety Things GmbH

POVEZNICA

Austrija

Robert Bosch AG

POVEZNICA

Hrvatska

Robert Bosch d.o.o., Hrvatska

POVEZNICA

Slovenija

Robert Bosch d.o.o., Hrvatska

POVEZNICA

Portugal

Robert Bosch S.A.

POVEZNICA

Danska

Robert Bosch A/S

POVEZNICA

Island

Robert Bosch A/S

POVEZNICA

Norveška

Robert Bosch AS

POVEZNICA

Švedska

Robert Bosch AB

POVEZNICA

Finska

Robert Bosch Oy

POVEZNICA

Estonija

Robert Bosch Oy

POVEZNICA

Latvija

Robert Bosch Oy

POVEZNICA

Litva

Robert Bosch Oy

POVEZNICA

Belgija

Robert Bosch S.A.

POVEZNICA

Francuska

Robert Bosch (France) SAS

POVEZNICA

Nizozemska

Robert Bosch B.V.

POVEZNICA

Španjolska

Robert Bosch España, S.L.U.

POVEZNICA

Njemačka

Robert Bosch GmbH

POVEZNICA

Grčka

Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.

POVEZNICA

Cipar

Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.

POVEZNICA

Malta

Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.

POVEZNICA

 

3.3. Što su Strane dogovorile?

 

Strane su dogovorile koja će od njih ispuniti odgovarajuće obveze prema OUZP-u. To se posebno odnosi na ostvarivanje prava ispitanika (čl. 15. – 21. OUZP-a) i ispunjavanje obveza o informacijama koje proizlaze iz čl. 13. i 14. OUZP-a.

 

Aktivnost obrade

Ispunjavanje dužnosti

Obrada korisničkih podataka za registraciju

·       Registracija kupaca i upravljanje kupcima na tržištu s potrebnim podacima

·       SST prenosi podatke o registraciji regionalnom pravnom subjektu

·       Naknadna provjera autorizacije

Sva društva sudionici

Obrada plaćanja i računa te uspostavljanje sučelja prema pružatelju usluga plaćanja i eventualno upravljanje potraživanjima

·       Fakturiranje kupcu za kupljenu aplikaciju

·       Upravljanje potvrdama o doznaci i njihovo distribuiranje

Sva društva sudionici

 

3.4. Što to znači za vas kao ispitanika?

Strane ispunjavaju obveze zaštite podataka u skladu sa svojim odgovornostima za aktivnosti obrade kako slijedi:

 

·       U mjeri u kojoj se društva sudionici smatraju zajedničkim voditeljima obrade, ona će vam učiniti dostupnima informacije o transparentnosti obrade u skladu sa zakonskim zahtjevima. U tom smislu društva međusobno razmjenjuju potrebne informacije.

 

·       Strane vam kao ispitaniku stavljaju na raspolaganje informacije potrebne prema člancima 13. i 14. OUZP-a u preciznom, transparentnom, razumljivom i lako dostupnom obliku na jasnom i jednostavnom jeziku te besplatno. Kada je to potrebno, svaka će Strana drugoj Strani dostaviti sve potrebne informacije iz svog djelokruga.

 

·       Strane će odmah obavijestiti jedna drugu o svim pravnim zahtjevima koje ste postavili kao ispitanik. One će jedne drugima pružiti sve informacije potrebne za odgovor na zahtjeve za informacije.

 

·       Kao ispitanik možete izravno postaviti zahtjev za ostvarivanje svojih prava bilo kojoj Strani. Vaš će zahtjev biti interno proslijeđen odgovornom društvu.


4. Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka

4.1. Kategorije podataka koje se obrađuju

Obrađuju se sljedeće kategorije podataka:

4.2. Načela

Osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, to uključuje npr. imena, adrese, telefonske brojeve, adrese e-pošte, ugovorne matične podatke, ugovorne računovodstvene podatke i podatke o plaćanju, što je izraz identiteta osobe.

Prikupljamo, obrađujemo i koristimo osobne podatke (uključujući IP adrese) samo kada za to postoji zakonska pravna osnova ili ako ste dali privolu za obradu ili korištenje osobnih podataka u vezi s tim, npr. putem registracije.

U načelu, davanje osobnih podataka nužno je za sklapanje ili izvršenje ugovora s Boschem. Ukoliko ne želite dati osobne podatke, ugovor se ne može sklopiti niti izvršiti.

4.3. Marketinški alati

4.4. Svrhe obrade i pravna osnova

Mi, kao i pružatelji usluga koje smo ovlastili, obrađujemo vaše osobne podatke u sljedeće svrhe obrade:

Podaci za registraciju i kontaktni podaci

 1. Pružanje ove internetske ponude i Boscheve trgovine aplikacijama (Bosch Application Store)

Pravna osnova: naš prevladavajući legitimni interes za izravni marketing, sve dok se to čini u skladu sa zahtjevima propisa o zaštiti podataka, zaštiti potrošača i tržišnom natjecanju.

2.     Kupnja u Boschevoj trgovini aplikacijama  

 

Pravna osnova: obrada u svrhu obavljanja predugovornih aktivnosti na zahtjev ispitanika ili izvršenje ugovorne obveze

 

 1. Odgovaranje na upite korisnika putem obrasca za kontakt

Pravna osnova: obavljanje predugovornih aktivnosti / izvršavanje ugovora o uslugama odn. naš prevladavajući legitimni interes za marketing kao i za poboljšanje naših proizvoda i usluga, sve dok se to čini u skladu sa zahtjevima propisima o zaštiti podataka, zaštiti potrošača i tržišnom natjecanju ili privolom.

4.     Pretprodaja, prodaja i postprodaja

Pravna osnova: naš legitimni interes za oblikovanje poslovanja s proizvodima, ponudama i uslugama u području mobilnosti na moderan način usmjeren na potražnju.

Tehnički podaci

 1. Optimizacija naših usluga i internetskih ponuda (uključujući analizu weba i korištenja)

Pravna osnova: naš prevladavajući legitimni interes za marketing, kao i za poboljšanje naših usluga i internetskih ponuda, sve dok se to čini u skladu sa zahtjevima propisa o zaštiti podataka, zaštiti potrošača i tržišnom natjecanju.

 1. Rješavanje prekida usluga kao i obrada iz sigurnosnih razloga

Pravna osnova: ispunjavanje naših zakonskih obveza u području sigurnosti podataka i legitimni interes za rješavanje prekida usluga kao i za zaštitu naših ponuda.

 1. Čuvanje i obrana naših prava

Pravna osnova: naš legitimni interes za postavljanje, ostvarivanje i obranu naših pravnih zahtjeva.

Informacije o plaćanju

Kako bi obradio plaćanja, Bosch će možda trebati od vas prikupiti informacije o plaćanju koje su potrebne za pravilno izvršenje ugovora s vama. Bez tih podataka ne možete koristiti usluge plaćanja.

Pravna osnova: ispunjavanje ugovornih obveza

Kategorije primatelja: pružatelji usluga plaćanja, pružatelji aplikacija trećih strana

 1.  Podaci za provjeru i autentifikaciju identiteta (npr. identifikacijski dokumenti)

Bosch obrađuje osobne podatke za provjeru i autentifikaciju identiteta, što je neophodno radi poštivanja primjenjivih propisa. U nekoliko zemalja pružatelji usluga plaćanja, u svojstvu reguliranih pružatelja financijskih usluga, po zakonu moraju prikupljati podatke o identitetu kao dio usklađenosti s propisima o sprječavanju pranja novca. To uključuje (i) zahtjev za predočenje identifikacijskih dokumenata koje je izdala nadležno državno tijelo (npr. vozačka dozvola ili putovnica) ili davanje datuma rođenja, kućne adrese i drugih podataka; (ii) poduzimanje koraka za potvrdu adrese e-pošte, navedenih načina plaćanja ili isplate ili (iii) uspoređivanje informacija s bazama podataka trećih strana. U tim slučajevima vrijede uvjeti korištenja i obavijesti o zaštiti privatnosti vanjskog pružatelja usluga plaćanja koje korisnik treba posebno uzeti u obzir.

Bez tih podataka ne možete koristiti usluge plaćanja.

Pravna osnova: ispunjavanje pravnih obveza

Kategorije primatelja: pružatelj usluga plaćanja

 1. Podaci za prepoznavanje i sprječavanje prijevare, zlouporabe, sigurnosnih incidenata i drugih štetnih aktivnosti

Pravna osnova: ispunjavanje ugovornih obveza, naš prevladavajući legitimni interes za sprječavanje štetnih aktivnosti.

Kategorije primatelja: pružatelj usluga plaćanja

 1. Podaci za provedbu sigurnosnih istraga i procjena rizika

Pravna osnova: ispunjavanje ugovornih obveza, naš prevladavajući legitimni interes za sprječavanje štetnih aktivnosti.

Kategorije primatelja: pružatelj usluga plaćanja

 1. Podaci za usklađivanje s bazama podataka i drugim izvorima informacija u okviru važećih propisa

Pravna osnova: ispunjavanje ugovornih obveza, naš prevladavajući legitimni interes za usklađivanje s popisima osumnjičenih za terorizam.

Kategorije primatelja: pružatelj usluga plaćanja

 1. Podaci za poštovanje zakonskih obveza

Pravna osnova: ispunjavanje ugovornih obveza

Kategorije primatelja: pružatelj usluga plaćanja

 1. Podaci za pohranu opcija plaćanja („ponovna upotreba“)

Po potrebi je moguće pohraniti podatke o plaćanju označavanjem odgovarajućeg potvrdnog okvira. Pritom Bosch prima tzv. maskirane financijske informacije (npr. maskirane podatke o kreditnoj kartici) od pružatelja usluga plaćanja.

Pravna osnova: ispunjavanje ugovornih obveza odn. privola.

4.5. Primatelj naše ponude

Ova internetska ponuda namijenjena je poslovnim partnerima (B2B), a ne potrošačima (B2C), posebice nije namijenjena djeci mlađoj od 16 godina.

4.6. Prijenos podataka

4.6.1. Prijenos podataka drugim voditeljima obrade

U načelu, vaši osobni podaci prosljeđuju se drugim voditeljima obrade samo ako je to potrebno za ispunjenje ugovorne obveze ili ako mi sami ili treća strana imamo legitiman interes za prijenos podataka ili ako ste dali privolu. Pojedinosti o pravnoj osnovi i primateljima ili kategorijama primatelja nalaze se u odjeljku Svrhe obrade i pravne osnove.
Osim toga, podaci se mogu prenijeti drugim voditeljima obrade kada smo to dužni učiniti zbog zakonskih propisa ili izvršnih upravnih akata ili sudskih naloga.

Za obradu plaćanja koristimo vanjskog pružatelja usluga plaćanja Deutsche Bank.
Prijenos informacija o plaćanju temelji se na pravnoj osnovi čl. 6. st. 1. t. b OUZP-a. Vaši podaci bit će proslijeđeni isključivo u svrhu obrade plaćanja i samo u mjeri u kojoj je to potrebno za tu svrhu. Ako je primjenjivo, Deutsche Bank također sama prikuplja osobne podatke kao voditelj obrade. U tom pogledu vrijede informacije o zaštiti podataka Deutsche Bank, koje je potrebno dodatno pročitati.

Dodatne informacije možete pronaći u obavijesti o zaštiti podataka Deutsche Bank ovdje: https://www.db.com/legal-resources/privacy-notice?language_id=1

Osim toga, podaci se mogu prenijeti drugim voditeljima obrade ako to od nas zahtijeva zakon ili upravni akt ili sudski nalog.

Ako ste registrirani kao administrator računa svojeg društva, vaše ćemo kontaktne podatke proslijediti zaposlenicima vašeg društva u slučaju daljnjih pokušaja registracije. Prijenos se odvija na temelju pravne osnove iz čl. 6. st. 1. t. f OUZP-a.

4.6.2. Pružatelji usluga

Uključujemo vanjske pružatelje usluga na zadacima kao što su prodaja i marketing, upravljanje ugovorima, obrada plaćanja, programiranje, hosting podataka i usluge telefonske linije. Te smo pružatelje usluga pažljivo odabrali i redovito ih nadziremo, posebice u pogledu njihova savjesnog postupanja s podacima i zaštite podataka koje pohranjuju. Svi pružatelji usluga dužni su čuvati povjerljivost i pridržavati se zakonskih odredbi. Pružatelji usluga mogu biti i druga društva Grupe Bosch.

4.7. Prijenos primateljima izvan EGP-a

Osobne podatke možemo prenijeti primateljima izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) u takozvane treće zemlje. U takvim slučajevima, prije prijenosa osiguravamo da primatelj podataka pruža odgovarajuću razinu zaštite podataka ili da ste vi pristali na prijenos.

Imate pravo dobiti pregled primatelja iz trećih zemalja i presliku posebno dogovorenih odredbi koje osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite podataka. U tu svrhu koristite navode u odjeljku „Kontakti“.

4.8. Trajanje pohrane, razdoblja čuvanja

U načelu pohranjujemo vaše podatke onoliko dugo koliko je potrebno za pružanje naših internetskih ponuda i povezanih usluga ili onoliko dugo koliko imamo legitiman interes za pohranjivanje podataka (npr. mogli bismo i dalje imati legitiman interes za marketing putem pošte nakon ispunjenja naših ugovornih obveza). U svim drugim slučajevima brišemo vaše osobne podatke, osim podataka koje smo dužni pohraniti radi ispunjavanja zakonskih obveza (npr. zbog razdoblja čuvanja prema poreznim i računovodstvenim propisima, obvezni smo imati dostupne dokumente poput ugovora i računa određeno vremensko razdoblje).


5. Procjena platne sposobnosti

Imamo legitiman interes za obavljanje procjena platne sposobnosti navedenih u ovom odjeljku u svrhu zaštite od dugova ili ulaganja. Možemo ovlastiti tvrtke koje provode matematičke i statističke analize kako bi procijenile rizik od neplaćanja i dostavile, u okviru onoga što je dopušteno zakonom, informacije o vjerojatnosti neplaćanja. Za procjenu se mogu koristiti podaci o adresi, ali ne kao jedina osnova.

U slučaju da rezultat procjene platne sposobnosti ne zadovoljava naše zahtjeve, zadržavamo pravo tražiti siguran način plaćanja (npr. kreditna kartica) ili odbiti sklopiti ugovor.

Procjena platne sposobnosti. temelji se na automatiziranom donošenju odluka. Ako se ne slažete s rezultatom, svoje stajalište možete dostaviti u pisanom obliku na razmatranje odgovornoj osobi. Osim toga, imate pravo saznati bitne razloge koji podupiru odluku dotičnog pružatelja usluga.

Ovlastili smo sljedeće pružatelje usluga za procjene platne sposobnosti ovisno o vašoj lokaciji:

Država

Pružatelj usluga

Adresa

Njemačka

Bisnode D&B Deutschland GmbH

Robert-Bosch-Straße 11
64293 Darmstadt
Germany

Portugal

INFORMA D&B, S. A

Avda. de la Industria, 32 - 28108 Alcobendas (Madrid- Espanha)

ATRADIUS Crédito y Caución S.A

Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid

Hrvatska

n/a (proces se ne koristi)

Slovenija

Coface Adriatic d.o.o.

Avenija Dubrovnik 46/III, 10020 Zagreb, Hrvatska


6. Korištenje kolačića

6.1. Općenito

U okviru naše internetske ponude mogu se koristiti kolačići i mehanizmi praćenja. Kolačići i mehanizmi praćenja su male tekstualne datoteke koje se mogu pohraniti na vaš uređaj kada posjetite našu internetsku ponudu. Kada drugi put posjetite ovu internetsku ponudu, vaš preglednik šalje sadržaj kolačića natrag dotičnom pružatelju usluga, čime se omogućuje ponovna identifikacija krajnjeg uređaja. Čitanje kolačića omogućuje nam da optimiziramo našu internetsku ponudu za vas i da vam olakšamo korištenje.

6.2. Deaktivacija i brisanje kolačića

Kada posjetite naše internetske stranice., bit ćete upitani želite li dopustiti kolačiće postavljene na našoj stranici ili ih želite onemogućiti u postavkama.

Ako odlučite blokirati kolačiće, u vašem će se pregledniku postaviti kolačić za isključivanje. Taj kolačić koristi se isključivo za spremanje vašeg odbijanja. Imajte na umu da onemogućivanje kolačića može utjecati na funkcionalnost web-mjesta.

Imajte na umu da se postavke koje napravite odnose samo na preglednik koji koristite. Ako izbrišete kolačiće ili koristite drugi preglednik ili krajnji uređaj, morate ponovno postaviti svoje postavke.

Postavka se ne odnosi na kolačiće koje postavljaju drugi pružatelji tijekom vašeg posjeta web-mjestima trećih strana.

Vaš preglednik omogućuje vam brisanje svih kolačića u bilo kojem trenutku. Ako to želite učiniti, upotrijebite funkciju pomoći u svom pregledniku. Imajte na umu da to može utjecati na funkcionalnost web-mjesta.

Osim toga, imate mogućnost upravljanja kolačićima i onemogućivanja upotrebe kolačića trećih strana na sljedećoj internetskoj stranici:
https://www.youronlinechoices.com/hr/

Budući da ovom internetskom stranicom ne upravljamo mi, ne preuzimamo odgovornost niti utječemo na njegov sadržaj i dostupnost.

6.3. Pregled kolačića koje koristimo

U ovom odjeljku pronaći ćete pregled kolačića koje koristimo.

 

Tehnički potrebni kolačići:
određeni kolačići neophodni su kako bismo mogli sigurno prezentirati internetske ponude. Ta kategorija uključuje, na primjer:

 1. kolačiće koji identificiraju ili autentificiraju naše korisnike;
 2. kolačiće koji privremeno spremaju određene korisničke unose (npr. sadržaj košarice za kupnju ili internetski obrazac);
 3. kolačiće koji spremaju određene korisničke postavke (npr. postavke pretraživanja ili jezika);
 4. kolačiće koji pohranjuju podatke kako bi se osigurala reprodukcija videozapisa ili audiosadržaja bez grešaka.

7. Vanjske poveznice

Naše internetske ponude mogu sadržavati poveznice na internetske stranice trećih strana, posebno pružatelja koji nisu povezani s nama. Nakon klika na poveznicu nemamo utjecaja na prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka eventualno prenesenih klikom na poveznicu trećoj strani (kao što je IP adresa ili URL stranice na kojoj se poveznica nalazi) jer je ponašanje trećih strana naravno izvan naše kontrole. Ne preuzimamo odgovornost za obradu osobnih podataka od strane trećih strana.


8. Sigurnost

Naši zaposlenici i društva koja pružaju usluge u naše ime obvezani su na povjerljivost i usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka.

Poduzimamo sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bismo osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti i zaštitili vaše podatke kojima upravljamo, posebno od rizika nenamjernog ili nezakonitog uništenja, manipulacije, gubitka, promjene ili neovlaštenog otkrivanja ili neovlaštenog pristupa. Naše sigurnosne mjere se, sukladno tehnološkom napretku, stalno unapređuju.


9. Prava ispitanika

Kako biste ostvarili svoja prava, koristite podatke navedene u odjeljku Kontakt (pogledajte 12.). Pritom vas molimo da osigurate da vas na temelju vašeg zahtjeva možemo nedvosmisleno identificirati.

Pravo na informacije i pristup

Imate pravo od nas dobiti potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci ili ne te, ako je to slučaj, pristup vašim osobnim podacima.

Pravo na ispravak i brisanje

Imate pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka.  Ukoliko su ispunjeni zakonski zahtjevi, imate pravo ishoditi dopunu ili brisanje svojih podataka. 

Ovo se ne odnosi na podatke koji su potrebni za naplatu ili računovodstvene svrhe ili koji podliježu zakonskom razdoblju čuvanja. Međutim, ako pristup takvim podacima nije potreban, njihova obrada će se obrada ograničiti (vidi sljedeće).

Ograničenje obrade

Ukoliko su ispunjeni zakonski zahtjevi, imate pravo ishoditi ograničenje obrade svojih podataka.

Prenosivost podataka

Ukoliko su ispunjeni zakonski zahtjevi, možete zatražiti primanje podataka koje ste nam dostavili u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom formatu ili – ako je tehnički izvedivo – da te podatke prenesemo trećoj strani.

Prigovor na izravni marketing

Osim toga, možete se u bilo kojem trenutku usprotiviti obradi vaših osobnih podataka u svrhe izravnog marketinga. Uzmite u obzir da zbog organizacijskih razloga može doći do preklapanja vašeg prigovora te njegovog rješavanja i korištenja vaših podataka u okviru kampanje koja je već u tijeku.

Prigovor na obradu podataka na temelju pravne osnove „legitimnog interesa”

Osim toga, imate pravo prigovora na obradu vaših osobnih podataka u bilo kojem trenutku ukoliko se to temelji na „legitimnom interesu”. Tada ćemo prekinuti obradu vaših podataka, osim ako ne dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi, u skladu sa zakonskim odredbama, koji nadilaze vaša prava.

Povlačenje privole

U slučaju da ste dali privolu za obradu vaših podataka, imate pravo opozvati tu privolu u bilo kojem trenutku s učinkom za budućnost. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade vaših podataka koja je izvršena prije opoziva.

Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu

Imate pravo podnijeti prigovor nadzornom tijelu. Možete se žaliti nadzornom tijelu koje je nadležno za vaše mjesto prebivališta ili državu prebivališta ili nadzornom tijelu nadležnom za nas. Da biste kontaktirali odgovarajuće nadzorno tijelo, molimo provjerite kontaktne podatke (vidi poglavlje “3.2. Tko su zajednički voditelji obrade?”).


10. Izmjene Obavijesti o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo izmjene naših mjera sigurnosti i zaštite podataka. U takvim ćemo slučajevima sukladno tome izmijeniti našu obavijest o zaštiti podataka. Stoga vas molimo da obratite pozornost na trenutačnu verziju naše obavijesti o zaštiti podataka jer je podložna promjenama.


11. Automatizirano donošenje odluka

Automatizirano donošenje odluka odvija se u okviru procjene platne sposobnosti. Više informacija o tome možete pronaći u odgovarajućoj točki ove obavijesti o zaštiti podataka.


12. Kontakt

Ako nas želite kontaktirati, pronađite nas na adresi navedenoj u odjeljku „Voditelj obrade”.

Za ostvarivanje svojih prava povezanih s obradom podataka slijedite (kliknite) na sljedeću poveznicu: https://request.privacy-bosch.com/

Za obavještavanje o incidentima povezanima s obradom podataka slijedite (kliknite) na sljedeću poveznicu: https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Za prijedloge i pritužbe povezane s obradom vaših osobnih podataka preporučujemo da se obratite našem odgovornom službeniku za zaštitu podataka:

Službenik za zaštitu podataka
Informacijska sigurnost i privatnost (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
p.p. 30 02 20
70442 Stuttgart
NJEMAČKA

ili

E-adresa: DPO@bosch.com

13. Datum stupanja na snagu

21.09.2023