Obvestilo o varstvu podatkov

Security and Safety Things GmbH, članica Skupine Bosch, in naši partnerji v Skupini Bosch (v nadaljevanju »Bosch« ali »mi« ali »nas«) vas pozdravljamo na naših spletnih straneh in v naših mobilnih aplikacijah (ki jih skupaj imenujemo tudi »spletne ponudbe«). Zahvaljujemo se vam za vaše zanimanje za našo družbo in naše izdelke.

V tem obvestilu o varstvu podatkov opisujemo, kako vaše osebne podatke obdelujemo v povezavi z vašo uporabo platforme. To vključuje tudi obdelavo osebnih podatkov za plačilne storitve, ki vam jih Bosch zagotavlja v skladu s pogoji uporabe.


1. Bosch spoštuje vašo zasebnost

Za nas sta zaščita vaše zasebnosti v celotnem postopku obdelave osebnih podatkov in varnost vseh poslovnih podatkov pomembni področji. Osebne podatke, zbrane med vašim obiskom naših spletnih ponudb, obdelujemo zaupno in le v skladu z zakonskimi predpisi. Varovanje podatkov in varnost informacij sta vključena v naš poslovnik.


2. Upravljavec

Bosch je upravljavec, odgovoren za obdelavo vaših podatkov; izjeme so opisane v tem obvestilu o varstvu podatkov.

Naši podatki za stik so naslednji:

Ime podjetja

Naslov

Security and Safety Things GmbH

Ridlerstraße 57, 80339 München, Nemčija

Robert Bosch AG

Goellnergasse 15-17, 1030 Dunaj, Avstrija

Robert Bosch d.o.o., Hrvatska

Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb-Dubrava, Hrvaška

Robert Bosch S.A.

Av. Infante D. Henrique, Lote 2E-3E
1800-220 Lizbona, Portugalska

Robert Bosch A/S

Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, Danska

Robert Bosch AS

Rosenholmveien 25, 1414 Trollåsen, Norveška

Robert Bosch AB

Isafjordsgatan 15, 164 26 Kista, Švedska

Robert Bosch Oy

Robert Huberin tie 16 A, 01510 Vantaa, Finska

Robert Bosch S.A.

Rue Henri Joseph Genessestraat 1
1070 Bruselj, Belgija

Robert Bosch (France) SAS

32 avenue Michelet, 93404 Saint-Ouen, Francija

Robert Bosch B.V.

Ringwade 31A, 3439 LM Nieuwegein, Nizozemska

Robert Bosch España, S.L.U.

Avenida de la Institución Libre de Enseñanza 19
28037 Madrid, Španija

Robert Bosch GmbH

Auf der Breit 4, 76227 Karlsruhe, Nemčija++

Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Robert Bosch Single Member SA

Erchias 37, 194 00 Koropi, Atika, Grčija

 


3. Podatki pod skupnim upravljanjem

 

3.1 Kaj je razlog za skupno upravljanje in za katere dejavnosti obdelave velja?

 

Skupino Bosch sestavljajo številne družbe in deluje na primer na področjih oskrbe avtomobilskih delavnic in internetnih storitev. Te družbe se nahajajo v Nemčiji in drugih državah. Da bi vam bili na voljo izdelki, storitve in (spletna) ponudba, se zanašamo na naslednje:

Registracija stranke

-        Strankam želimo olajšati registracijo in zagotoviti ustrezen dostop ter

pooblastila v najkrajšem možnem času.

-        Tako se na stranki prijazen način oblikujejo ustrezne pogodbe.

-        Interno tako skrbimo za dobro usklajenost ponudb.

Postopek plačila

-        Strankam želimo čim bolj olajšati plačilni postopek.

-        To olajša povezovanje ponudnika plačilnih storitev.

-        Izdelki, storitve in ponudbe se morajo dobro ujemati.

To velja tudi za obdelavo vaših osebnih podatkov.

Pogodbenici sta skupaj določili sredstva in namene obdelave vaših osebnih podatkov v okviru spodaj opisanih obdelav podatkov in tako veljata za »skupna upravljavca« v skladu s 26. členom Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki po GDPR, ste torej upravičeni do naslednjih informacij s strani pogodbenic.

3.2 Kdo so skupni upravljavci?

Security and Safety Things GmbH je soodgovorna z ustrezno pravno osebo v državi:

Država

Pravna oseba

Povezava do obvestil o varstvu podatkov

 

Security and Safety Things GmbH

POVEZAVA

Avstrija

Robert Bosch AG

POVEZAVA

Hrvaška

Robert Bosch d.o.o., Hrvatska

POVEZAVA

Slovenija

Robert Bosch d.o.o., Hrvatska

POVEZAVA

Portugalska

Robert Bosch S.A.

POVEZAVA

Danska

Robert Bosch A/S

POVEZAVA

Islandija

Robert Bosch A/S

POVEZAVA

Norveška

Robert Bosch AS

POVEZAVA

Švedska

Robert Bosch AB

POVEZAVA

Finska

Robert Bosch Oy

POVEZAVA

Estonija

Robert Bosch Oy

POVEZAVA

Latvija

Robert Bosch Oy

POVEZAVA

Litva

Robert Bosch Oy

POVEZAVA

Belgija

Robert Bosch S.A.

POVEZAVA

Francija

Robert Bosch (France) SAS

POVEZAVA

Nizozemska

Robert Bosch B.V.

POVEZAVA

Španija

Robert Bosch España, S.L.U.

POVEZAVA

Nemčija

Robert Bosch GmbH

POVEZAVA

Grčija

Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.

POVEZAVA

Ciper

Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.

POVEZAVA

Malta

Robert Bosch Μονοπρόσωπη Α.Ε.

POVEZAVA

 

3.3 O čem sta se pogodbenici dogovorili?

 

Pogodbenici sta se dogovorili o tem, katera od njiju bo izpolnjevala ustrezne obveznosti iz GDPR. To velja zlasti za uveljavljanje pravic posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki (členi 15-21 GDPR) in izpolnjevanje obveznosti obveščanja iz 13. in 14. člena GDPR.

 

Dejavnost obdelave

Izpolnjevanje dolžnosti s strani

Obdelava uporabniških podatkov za registracijo

·       Registracija in upravljanje strank na tržnici s potrebnimi podatki

·       SST posreduje registracijske podatke regijski pravni osebi

·       Naknadno preverjanje pooblastil

Vse sodelujoče družbe

Obdelava plačil in računov ter vzpostavitev vmesnika do ponudnika plačilnih storitev in morebitno upravljanje terjatev

·       Izstavljanje računa stranki za kupljeno aplikacijo

·       Upravljanje in razdeljevanje prejetih nakazil

Vse sodelujoče družbe

 

3.4. Kaj to pomeni za vas kot posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki?

Pogodbenici izpolnjujeta obveznosti glede varstva podatkov v skladu s svojimi odgovornostmi za dejavnosti obdelave, kot sledi:

 

·       Če sodelujoče družbe veljajo za skupne upravljavce, vam bodo v skladu z zakonskimi zahtevami zagotovile informacije o preglednosti obdelave. Pri tem si družbe med seboj izmenjujejo potrebne informacije.

 

·       Pogodbenici vam kot posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, zagotovita informacije iz 13. in 14. člena GDPR v natančni, pregledni, razumljivi in lahko dostopni obliki v jasnem in preprostem jeziku ter brezplačno. Po potrebi vsaka pogodbenica drugi pogodbenici posreduje vse potrebne informacije s svojega področja delovanja.

 

·       Pogodbenici se nemudoma obvestita o vseh pravnih sredstvih, ki jih uveljavljate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki. Druga drugi zagotovita vse informacije, ki so potrebne za odgovor na zahteve po informacijah.

 

·       Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje pravice uveljavljate neposredno proti kateri koli pogodbenici. Vaša poizvedba bo interno posredovana odgovorni družbi.


4. Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

4.1 Obdelane kategorije podatkov

Obdelujejo se naslednje kategorije podatkov:

4.2 Načela

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo in vključujejo npr. imena, naslove, telefonske številke, e-poštne naslove, glavne pogodbene podatke, pogodbeno računovodstvo in plačilne podatke, ki razkrivajo identiteto osebe.

Osebne podatke (vključno z naslovi IP) zbiramo, obdelujemo in uporabljamo le, če za to obstaja zakonska pravna podlaga ali če ste podali soglasje za obdelavo ali uporabo osebnih podatkov v zvezi s to zadevo, npr. z registracijo.

Na splošno je posredovanje osebnih podatkov potrebno za sklenitev ali izvajanje pogodbe z družbo Bosch. Če osebnih podatkov nočete posredovati, pogodbe ni mogoče skleniti ali pa je ni mogoče izpolniti.

4.3. Marketinška orodja

4.4 Nameni obdelave in pravna podlaga

Tako mi kot ponudniki storitev, ki smo jih pooblastili, obdelujemo vaše osebne podatke za naslednje namene obdelave:

Registracijski podatki in podatki za stik

 1. Zagotavljanje te spletne ponudbe in trgovine aplikacij Bosch

Pravna podlaga: Prevladujoč legitimni interes z naše strani za neposredno trženje, če je to v skladu z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in konkurenci.

2.     Nakup v trgovini aplikacij Bosch

 

Pravna podlaga: Obdelava za namene izvajanja predpogodbenih dejavnosti na zahtevo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali pogodbenih obveznosti.

 

 1. Odgovarjanje na vprašanja uporabnikov iz obrazca za stik

Pravna podlaga: Izvajanje predpogodbenih dejavnosti / naročil storitev oz. naš prevladujoč legitimni interes pri trženju ter izboljševanju naših izdelkov in storitev, če to poteka v skladu s predpisi o varstvu podatkov in konkurenci ali s soglasjem.

4.     Predprodaja, prodaja in poprodaja

Pravna podlaga: Prevladujoč legitimni interes. Legitimni interes družbe Bosch glede oblikovanja poslovanja z izdelki, ponudbami in storitvami na področju mobilnosti, ki je usmerjeno v povpraševanje in je sodobno.

Tehnični podatki

 1. Optimizacija naših storitev in spletnih ponudb (vključno z analizo spleta in uporabe)

Pravna podlaga: Naš prevladujoč legitimni interes pri trženju ter izboljševanju naših storitev in spletnih ponudb, če je to skladno z zakonskimi predpisi o varstvu podatkov in konkurenci.

 1. Odpravljanje motenj v storitvah in iz varnostnih razlogov

Pravna podlaga: Izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti v okviru varnosti podatkov in legitimnega interesa pri odpravi motenj v storitvah ter zaščiti naših ponudb.

 1. Varovanje in zaščita naših pravic

Pravna podlaga: Naš legitimni interes za zaščito in varovanje naših pravic.

Informacije o plačilu

Za obdelavo plačil bo družba Bosch morda morala od vas zbrati plačilne podatke, ki so potrebni za pravilno izvajanje pogodbe z vami. Brez teh podatkov ne morete uporabljati plačilnih storitev.

Pravna podlaga: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti

Kategorije prejemnikov: Ponudniki plačilnih storitev, zunanji ponudniki aplikacij

 1. Podatki za preverjanje identitete in potrjevanje pristnosti (npr. osebni dokumenti)

Bosch obdeluje osebne podatke za preverjanje identitete in potrjevanje pristnosti, kar je potrebno za skladnost z veljavno zakonodajo. V več državah morajo ponudniki plačilnih storitev v vlogi reguliranih ponudnikov finančnih storitev po zakonu zbirati podatke o identiteti kot del izpolnjevanja skladnosti s predpisi o preprečevanju pranja denarja. To vključuje (i) zahtevo po predložitvi osebnih dokumentov, ki jih je izdal državni organ (npr. vozniško dovoljenje ali potni list) ali navedbo datuma rojstva, domačega naslova in drugih informacij; (ii) izvajanje korakov za potrditev e-poštnega naslova, določenih načinov plačila ali dviga; ali (iii) primerjanje informacij z bazami podatkov tretjih oseb. V teh primerih veljajo pogoji uporabe in obvestila o zasebnosti zunanjega ponudnika plačilnih storitev, s katerimi se mora stranka posebej seznaniti.

Brez teh podatkov ne morete uporabljati plačilnih storitev.

Pravna podlaga: Izpolnjevanje zakonskih obveznosti

Kategorije prejemnikov: Ponudnik plačilnih storitev

 1. Podatki za prepoznavanje in preprečevanje goljufij, zlorab, incidentov, povezanih z varnostjo, in drugih škodljivih dejavnosti

Pravna podlaga: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, naš prevladujoč interes za preprečevanje škodljivih dejavnosti.

Kategorije prejemnikov: Ponudnik plačilnih storitev

 1. Podatki za izvedbo varnostnih preiskav in ocen tveganja

Pravna podlaga: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, naš prevladujoč interes za preprečevanje škodljivih dejavnosti.

Kategorije prejemnikov: Ponudnik plačilnih storitev

 1. Podatki za izvedbo usklajevanja z bazami podatkov in drugimi viri informacij v okviru veljavne zakonodaje

Pravna podlaga: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, naš prevladujoč legitimni interes za usklajevanje s protiterorističnimi seznami.

Kategorije prejemnikov: Ponudnik plačilnih storitev

 1. Podatki za izpolnjevanje zakonskih obveznosti

Pravna podlaga: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti

Kategorije prejemnikov: Ponudnik plačilnih storitev

 1. Podatki za vložitev možnosti plačila (»Ponovna uporaba«)

Po potrebi je mogoče shraniti plačilne podatke z nastavitvijo ustrezne preveritvene kljukice. Pri tem Bosch od ponudnika plačilnih storitev prejme zakrite finančne podatke (npr. zakrite podatke o kreditni kartici).

Pravna podlaga: Izpolnjevanje pogodbenih obveznosti v zvezi s soglasjem.

4.5 Naslovnik naše ponudbe

Ta spletna ponudba je namenjena poslovnim partnerjem (B2B) in ne potrošnikom (B2C), še posebej pa ni namenjena otrokom, mlajšim od 16 let.

4.6 Prenos podatkov

4.6.1 Prenos podatkov drugim upravljavcem

Načeloma se vaši osebni podatki posredujejo drugim upravljavcem samo, če je to potrebno za izpolnitev pogodbene obveznosti ali če imamo sami ali tretja oseba legitimni interes za prenos podatkov ali če ste dali svoje soglasje. Podrobnosti o pravni podlagi in prejemnikih oziroma kategorijah prejemnikov najdete v poglavju Nameni obdelave in pravna podlaga.
Poleg tega lahko podatke posredujemo drugim upravljavcem, kadar smo to dolžni storiti zaradi zakonskih predpisov ali izvršljivih upravnih ali sodnih odredb.

Za obdelavo plačil uporabljamo zunanjega ponudnika plačilnih storitev Deutsche Bank.
Prenos plačilnih podatkov temelji na pravni podlagi alineje b 1. točke 6. člena GDPR. Vaše podatke bomo posredovali izključno za namen obdelave plačil in le, če je to potrebno za ta namen. Po potrebi Deutsche Bank kot odgovorna oseba tudi sama zbira osebne podatke. V zvezi s tem veljajo informacije o varstvu podatkov Deutsche Bank, ki jih je treba obravnavati posebej.

Dodatne informacije najdete v obvestilu o varstvu podatkov Deutsche Bank tukaj: https://www.db.com/legal-resources/privacy-notice?language_id=1

Poleg tega lahko podatke posredujemo drugim upravljavcem, če to od nas zahteva zakon ali uradna ali sodna odredba.

Če ste registrirani kot skrbnik računa vaše družbe, bomo v primeru nadaljnjih poskusov registracije vaše podatke za stik posredovali zaposlenim v vaši družbi. Prenos se izvaja na pravni podlagi alineje f 1. točke 6. člena GDPR.

4.6.2 Ponudniki storitev

Zunanje ponudnike storitev vključujemo v naloge, kot so prodajne in trženjske storitve, upravljanje pogodb, upravljanje plačil, programiranje, gostovanje podatkov in telefonske storitve. Te ponudnike storitev smo skrbno izbrali in jih redno spremljamo, zlasti kar zadeva njihovo skrbno ravnanje s podatki, ki jih hranijo, in njihovo zaščito. Vsi ponudniki storitev so zavezani k zaupnosti in spoštovanju zakonskih določil. Ponudniki storitev so lahko tudi druge družbe Skupine Bosch.

4.7 Prenos prejemnikom zunaj EGP

Osebne podatke lahko prenesemo prejemnikom zunaj EGP v tako imenovane tretje države. V takšnih primerih pred prenosom zagotovimo, da bodisi prejemnik podatkov zagotavlja ustrezno raven varstva podatkov bodisi da ste v prenos privolili.

Upravičeni ste do pregleda prejemnikov iz tretjih držav in kopije posebej dogovorjenih določb, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov. V ta namen uporabite izjave v razdelku Stik.

4.8 Trajanje hrambe, obdobja hrambe

Vaše podatke načeloma hranimo toliko časa, kolikor je potrebno za zagotavljanje naših spletnih ponudb in povezanih storitev ali dokler imamo legitimni interes za shranjevanje podatkov (npr. morda imamo še vedno legitimni interes za trženje po pošti po izpolnitvi naših pogodbenih obveznosti). V vseh drugih primerih izbrišemo vaše osebne podatke, razen podatkov, ki smo jih dolžni hraniti za izpolnjevanje zakonskih obveznosti (npr. zaradi obdobij hrambe po davčnih in gospodarskih zakonikih smo dolžni hraniti dokumente, kot so pogodbe in računi, za določeno časovno obdobje).


5. Bonitetne ocene

Imamo legitimni interes za izvajanje bonitetnih ocen, navedenih v tem razdelku, da se zaščitimo pred slabimi terjatvami ali naložbami. Družbam, ki izvajajo matematične in statistične analize, lahko zaupamo oceno tveganja neplačil in v okviru zakonskih zmožnosti posredujemo informacije o verjetnosti neplačil. Za oceno se lahko uporabijo podatki o naslovu, vendar ne izključno.

V primeru, da rezultat bonitetne ocene ne ustreza našim zahtevam, si pridržujemo pravico zahtevati zagotovilo plačila (npr. kreditno kartico) ali zavrniti sklenitev pogodbe.

Bonitetna ocena temelji na samodejnem odločanju. Če se z rezultatom ne strinjate, lahko pisno posredujete svoje stališče v pregled odgovorni osebi. Poleg tega imate pravico izvedeti bistvene razloge za odločitev zadevnega ponudnika storitev.

Bonitetne ocene smo zaupali naslednjim ponudnikom storitev odvisno od vaše lokacije:

Država

Pružatelj usluga

Adresa

Njemačka

Bisnode D&B Deutschland GmbH

Robert-Bosch-Straße 11
64293 Darmstadt
Germany

Portugal

INFORMA D&B, S. A

Avda. de la Industria, 32 - 28108 Alcobendas (Madrid- Espanha)

ATRADIUS Crédito y Caución S.A

Paseo de la Castellana 4, 28046 Madrid

Hrvatska

n/a (proces se ne uporablja)

Slovenija

Coface Adriatic d.o.o.

Avenija Dubrovnik 46/III, 10020 Zagreb, Hrvatska

 


6. Uporaba piškotkov

6.1 Splošno

V okviru naše spletne storitve lahko uporabljamo piškotke in mehanizme za sledenje. Piškotki in mehanizmi za sledenje so majhne besedilne datoteke, ki jih lahko shranimo v vašo napravo, ko obiščete našo spletno storitev. Ko ponovno prikličete to spletno ponudbo, vaš brskalnik pošlje vsebino piškotkov nazaj zadevnemu ponudniku in tako omogoči ponovno identifikacijo končne naprave. Branje piškotkov nam omogoča, da optimiziramo našo spletno ponudbo za vas in vam olajšamo njeno uporabo.

6.2 Deaktivacija in brisanje piškotkov

Ko obiščete naše spletno mesto, prejmete vprašanje o tem, ali dovoljujete, da namestimo piškotke našega spletnega mesta, ali pa jih hočete onemogočiti v nastavitvah.

Če se odločite za blokiranje piškotkov, v vašem brskalniku namestimo piškotek za zavrnitev. Ta piškotek služi izključno za podajo vašega ugovora. Upoštevajte, da lahko onemogočenje piškotkov vpliva na delovanje spletnega mesta.

Upoštevajte, da nastavitve, ki jih naredite, veljajo samo za brskalnik, ki ga uporabljate. Če izbrišete piškotke ali uporabite drug brskalnik ali terminalsko napravo, morate znova izvesti nastavitve.

Nastavitev ne velja za piškotke drugih ponudnikov med vašim obiskom spletnih mest tretjih oseb.

Vaš brskalnik vam omogoča, da kadar koli izbrišete vse piškotke. Če bi to radi storili, uporabite funkcijo pomoči svojega brskalnika. Upoštevajte, da to lahko vpliva na delovanje spletnega mesta.

Poleg tega imate možnost upravljati in onemogočiti uporabo piškotkov tretjih oseb na naslednjem spletnem mestu:
http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices

Ker te spletne strani ne upravljamo mi, ne prevzemamo nobene odgovornosti za njeno vsebino in nanjo ter na njeno razpoložljivost nimamo vpliva.

6.3 Pregled piškotkov, ki jih uporabljamo

V tem razdelku boste našli pregled piškotkov, ki jih uporabljamo.

 

Piškotki za tehnične namene:
Določene piškotke potrebujemo, da lahko varno predstavimo svoje spletne ponudbe. V tej kategoriji se nahajajo na primer:

 1. Piškotki, ki identificirajo ali potrdijo pristnost naših uporabnikov;
 2. Piškotki, ki začasno shranijo  določene uporabniške vnose (npr. vsebino nakupovalne košarice ali spletni obrazec);
 3. Piškotki, ki shranijo določene uporabniške nastavitve (npr. nastavitev iskanja ali jezika);
 4. Piškotki, ki shranijo podatke za zagotavljanje brezhibnega predvajanja video- ali avdiovsebine.

7. Zunanje povezave

Naše spletne ponudbe lahko vsebujejo povezave do spletnih strani tretjih oseb, zlasti ponudnikov, ki niso povezani z nami. Ob vašem kliku na povezavo nimamo vpliva na zbiranje, obdelavo in uporabo osebnih podatkov, ki bi bili s klikom na povezavo morebiti posredovani tretji osebi (kot je naslov IP ali URL spletnega mesta, na katerem se nahaja povezava), saj na ravnanje tretjih oseb seveda nimamo vpliva. Ne prevzemamo odgovornosti za obdelavo osebnih podatkov s strani tretjih oseb.


8. Varnost

Naši zaposleni in družbe, ki opravljajo storitve v našem imenu, so zavezani k zaupnosti in spoštovanju veljavnih zakonov o varstvu podatkov.

Izvajamo vse potrebne tehnične in organizacijske ukrepe, da zagotovimo ustrezno raven varnosti in zaščitimo vaše podatke, ki jih upravljamo, zlasti pred tveganji nenamernega ali nezakonitega uničenja, manipulacije, izgube, spremembe, nepooblaščenega razkritja ali nepooblaščenega dostopa. Naše varnostne ukrepe glede na tehnološki napredek nenehno izboljšujemo.


9. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Za uveljavljanje svojih pravic uporabite podatke v razdelku Stik (glejte 12.). Pri tem poskrbite, da bo mogoča vaša nedvoumna identifikacija.

Pravica do informacij in dostopa

Od nas imate pravico pridobiti potrditev o tem, ali se vaši osebni podatki obdelujejo ali ne, in v tem primeru dostop do vaših osebnih podatkov.

Pravica do popravka in izbrisa

Imate pravico zahtevati popravek netočnih osebnih podatkov.  Če so zakonske zahteve izpolnjene, imate pravico zahtevati dopolnitev ali izbris svojih podatkov. 

To ne velja za podatke, ki jih potrebujemo za obračunavanje ali računovodstvo ali za katere velja zakonsko določeno obdobje hrambe. Če pa dostop do teh podatkov ni potreben, je njihova obdelava omejena (glejte nadaljevanje).

Omejitev obdelave

Če so zakonske zahteve izpolnjene, imate pravico zahtevati omejitev obdelave svojih podatkov.

Prenosljivost podatkov

Če so zakonske zahteve izpolnjene, lahko zahtevate, da vam podatke, ki ste nam jih posredovali, predložimo v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki ali, če je to tehnično izvedljivo, da te podatke posredujemo tretji osebi.

Ugovor zoper neposredno trženje

Poleg tega lahko kadar koli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja. Upoštevajte, da lahko zaradi organizacijskih razlogov pride do prekrivanja med vašim ugovorom in uporabo vaših podatkov v okviru kampanje, ki že poteka.

Ugovor zoper obdelavo podatkov na pravni podlagi »legitimnega interesa«

Imate tudi pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov, če ta temelji na »legitimnem interesu«. Po tem bomo prenehali obdelovati vaše podatke, razen če predložimo neizpodbitne zakonite razloge na podlagi zakonskih zahtev, ki prevladajo nad vašimi pravicami.

Preklic soglasja

Če ste privolili v obdelavo svojih podatkov, imate pravico to privolitev kadar koli preklicati s prihodnjim učinkom. Zakonitost obdelave podatkov pred vašim preklicem ostaja nespremenjena.

Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Imate pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. Pritožite se lahko pri nadzornem organu, ki je pristojen za kraj ali državo vašega stalnega prebivališča, ali pri nadzornem organu, ki je pristojen za nas. Za stik z ustreznim nadzornim organom preverite kontaktne podatke (glejte poglavje »3.2. Kdo so skupni upravljavci?«).


10. Spremembe obvestila o varstvu podatkov

Pridržujemo si pravico do spremembe naših varnostnih ukrepov in ukrepov za zaščito podatkov. V takšnih primerih bomo naše obvestilo o varstvu podatkov ustrezno spremenili. Zato upoštevajte trenutno različico našega obvestila o varstvu podatkov, saj se obvestilo o varstvu podatkov lahko spreminja.


11. Samodejno odločanje

V okviru izvajanja bonitetne ocene poteka samodejno odločanje. Več informacij o tem najdete v ustrezni točki tega obvestila o varstvu podatkov.


12. Stik

Če hočete stopiti v stik z nami, nas poiščite na naslovu, navedenem v razdelku »Upravljavec«.

Za uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov uporabite naslednjo povezavo:
https://request.privacy-bosch.com/

Za obvestila o incidentih v zvezi z varstvom osebnih podatkov uporabite naslednjo povezavo:
https://www.bkms-system.net/bosch-dataprotection

Za predloge in pritožbe v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov:

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov
Informacijska varnost in zasebnost (C/ISP)

Robert Bosch GmbH
poštni predal 30 02 20
70442 Stuttgart, NEMČIJA

ali

e-naslov: DPO@bosch.com


13. Datum začetka veljavnosti

21.09.2023